DNSSEC-i täisteenus


6. jaanuaril 2014 alustas EIS domeeni registreerijate DNSSEC võtmete (DNSKEY) vastuvõtmist läbi registripidajate. See tähendab, et sel kuupäval jõustusid .ee domeenireeglite muudatused, mis kohustavad kõiki akrediteeritud .ee registripidajaid registreerija palvel edastama domeeniregistrisse ehk EISi DNSSEC võtmeid. EIS valmistas selleks ajaks registripidajatele ette dokumentatsiooni ning registriga suhtlemist võimaldava klienttarkvara. Seega võib öelda, et 6. jaanuarist pakuvad kõik EISi poolt akrediteeritud registripidajad DNSSEC teenust.

Kui DNSSEC teenus tähistab registripidaja kontekstis võimekust edastada kliendi DNSSEC võtmematerjali domeeniregistrisse, siis DNSSEC täisteenus tähistab registripidaja või nimeserveri teenuse pakkuja võimekust lisaks võtme edastamisele ka ise DNSSEC võtmeid luua ja hallata. DNSSEC täisteenuse puhul ei pea domeeniomanik muretsema DNSSEC taristu ülesseadmise ja haldamise, võtmete loomise ning salajaste(privaat) võtmete kaitsmise eest - kõige selle eest võtab vastutuse teenusepakkuja. Domeeni registreerija ülesanne on teha valik olemasolevate teenusepakkujate hulgast vastavalt nende poolt pakutava teenuse turvalisusele, kvaliteedile ja hinnale või sobiva pakkuja puudumise korral seada vajalik taristu ise üles.

Ülevaate DNSSEC täisteenust pakkuvatest .ee akrediteeritud registripidajatest saab registripidajate võrdlustabelist, kus vastavad registripidajad on tähistatud järgneva märgiga: