EIS teeb Domeenivaidluste Komisjoni otsused avalikult kättesaadavaks 14 kalendripäeva möödumisel otsuse tegemisest arvestades, et menetluse osapooltel on selle 14 päeva jooksul võimalus alustada vaidluse all oleva .ee domeeninime suhtes kohtumenetlust.