Kuidas saada .ee akrediteeritud registripidajaks?

Kuidas saada .ee akrediteeritud registripidajaks?

Esita taotlus

Tutvu Registrilepingu sisuga (alla laetavate failide menüü asub lehe lõpus) ja esita EIS-le registripidajaks saamise taotlus. Online-taotluse saad esitada siin.

Sertifitseerimine

Peale taotluse esitamist tuleb läbida domeenireeglite tundmise test ja tehniline EPP test. Seda saab teha sertifitseerimise lehel. Testi sisuga saad tutvuda siin ning kordamisküsimustega siin.

Registrilepingu allkirjastamine

Kui eelmised etapid on edukalt läbitud tuleb allkirjastada Registrileping. Seda saab teha nii paberil kui ka digitaalselt.


Tulenevalt kahetasemelisest nn. register-registripidaja registreerimissüsteemist, saavad isikud, kes soovivad hakata tegelema Eesti .ee domeeni (ccTLD "country code top level domain") alla domeenide registreerimisega, akrediteerida ennast Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) juures .ee registripidajana. Kui registripidaja vastab kõigile Registrilepingus EIS-i poolt seatud nõudmistele, võib ta saada Registripidajaks.

Juba akrediteeritud registripidajate nimekirja leiad siit

Vastavalt Registrilepingule on Registripidajate õiguseks ja kohustuseks pakkuda Registreerijatele järgmisi Registreerimisteenuseid:

 • domeeninime registreerimine;

 • registreeringu kustutamine;

 • registreeringu pikendamine;

 • domeeninime üleandmine;

 • kontaktandmete uuendamine;

 • nimeserverite haldamine;

 • registripidaja vahetamine.

Registripidaja akrediteerimise protsess koosneb järgmistest etappidest:

 • registripidajaks saamise taotluse esitamine;
 • vähemalt üks taotleja töötaja on EIS-i poolt sertifitseeritud (läbinud õppeprogrammi);
 • taotleja on edukalt sooritanud registri EPP serveri testi;
 • nõustunud Eesti Interneti Sihtasutuse Registrilepingu tingimustega.

Taotlus on Registripidajaks soovijale esimene samm teel Registripidajaks saamisel. Enne taotluse esitamist EIS-ile tuleks kindlasti tutvuda Registrilepingu sisuga ja analüüsida organisatsiooni võimekust toime tulla kõigi seal toodud õiguste ja kohustustega. Esitatud taotlused vaatab EIS läbi esimesel võimalusel. Kui taotluses kirjasolev informatsioon ei ole täielik, siis annab EIS sellest taotluse esitanule teada.

Taotlus

Registripidajaks saamise taotlus peab olema nõudetekohaselt täidetud. Taotlust saab esitada vormi kaudu siin. Lisaküsimuste korral kirjuta registripidajate koordinaatorile helen.aaremae@internet.ee.

Pärast nõuetekohase taotluse laekumist saadab EIS taotlejale informatsiooni õppeprogrammi läbimise, sh EPP serveri testi sooritamise võimaluste kohta. Antud tegevuste ajaline järjestus on määratud nii, et taotleja saab ise valida talle pakutud variantide hulgast sobivaimad. Tagamaks, et taotleja meeskonnas on isik(ud), kes on omandanud piisavalt teadmisi, nii üldisest domeenimaailma toimimisest kui ka Eesti registrisüsteemist, tuleb vähemalt ühel taotleja töötajal või esindajal läbida õppeprogrammi põhjal koostatud kirjalik test. Testi edukal läbimisel võib isik ennast lugeda sertifitseeritud töötajaks. Sertifitseering on isiklik ja kuulub isikule, kes testi on läbinud. Kui näiteks sertifitseeritud töötaja liigub ühe registripidaja juurest teise juurde, siis liigub sertifitseering temaga kaasa. Kui sellise olukorra tagajärjel esimesel Registripidajal pole enam ühtegi registreeritud töötajat, peab ta kolme kuu jooksul sertifitseerima endale EISi juures uue töötaja.

Tagamaks, et taotleja on võimeline suhtlema registri EPP serveriga, tuleb läbi teha EPP test. Testis kontrollitakse, kas taotleja on võimeline looma kõigi seitsme registritoiminguga seotud EPP käske ja edastama need registri EPP testserverisse. Taotlejale edastatakse registri EPP testserveri andmed selleks, et taotleja saaks soovi korral enda tarkvara toimimist kontrollida. Kui taotleja on testimiseks valmis, edastatakse talle testandmed. EIS kontrollib testi tulemusi ja teavitab sellest taotlejat.

Registrileping allkirjastatakse paberkandjal või digitaalselt EIS-i ja Registripidaja volitatud esindaja(te) poolt.

Küsimustega pöörduge registripidajate koordinaatori poole helen.aaremae@internet.ee.

8. "Elite Partner" registripidaja

EIS on koostöös .ee akrediteeritud registripidajatega valja töötanud registripidajate Hea Tava. Hea Tava tagab sellega liitunud registripidaja klientidele täiendava kindluse, et .ee domeeni registreerimisteenuste tellimisel saavad nad kõrgemale kvaliteeditasemele vastavat teenust! "Elite Partner" on tunnustus registripidaja klienditeenindusele ja teenuste kvaliteedile!

Hea Tavaga liitumine on registripidajale vabatahtlik.

Kuidas liituda?

Esita taotlus vormi kaudu siin, Hea Tava paberi leiad lehe alt allalaetavate failide hulgast. EIS annab 30 päeva jooksul alates avalduse esitamisest registripidajale liitumisest teada.